Kamatne stope i naknade

Banka obračunava kamatne stope prema važećoj Odluci o kamatnim stopama.

Banka obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge valjanoj u trenutku provedbe naloga naplate i/ili plaćanja/prijenosa, ili u skladu s ugovornim odnosom.

Kamatne stope u primjeni od 01.01.2016

Naknade za poslovne subjekte u primjeni od 11.04.2015

Dodatak odluke o naknadama za potrošaće i pravne subjekte