Ovlašteni mjenjači

Poslovanje s ovlaštenim mjenjačima
 

Svi poslovni subjekti koji su registrirani za obavljanje mjenjačkog poslovanja, mogu s Bankom splitsko - dalmatinskom d.d. sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkog poslovanja.


Potrebna dokumentacija za sklapanje Ugovora:


  • Zahtjev za sklapanje ugovora
  • odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova izdano od Hrvatske narodne banke
  • izvadak iz sudskog ili drugoga odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ovlašteni mjenjač registriran za obavljanje mjenjačkih poslova

Sukladno Ugovoru ovlašteni mjenjač obavlja slijedeće transkacije:


  • kupnju strane gotovine od rezidenata i nerezidenata fizičkih osoba
  • prodaju strane gotovine rezidentima i nerezidentima fizičkim osobama.
  • olašteni mjenjač može otkupljivati i prodavati sve valute koje se na tečajnoj listi Banke splitsko-dalmatinske d.d.

Prednosti ugovora s BSD: 
 

  • Mogućnost samostalnog formiranja tečajne liste
  • Mogućnost dogovanja tečaja otkupa efektive u Banci
KONTAKT PODACI:

Suzana Budiša
Izvršni direktor
Sektor poslova sa stanovništvom
114.brigade 9, 21 000 Split
Telefon:+385 21 54 02 85
Telefax:+385 21 36 84 48
e-mail: [email protected]