Platni promet

Banka svojim klijentima omogućava jednostavno, sigurno i brzo obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom primjenom suvremenih tehnoloških rješenja.

Banka Vam, u okviru obavljanja platnog prometa, pruža slijedeće usluge:

  • otvaranje i vođenje računa
  • obradu podataka iz naloga za plaćanje i knjiženje platnih transakcija na računima
  • obavljanje uplata i isplata gotovog novca
  • slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja
  • izvještavanje o promjenama i stanju na računu
  • uplatu osnivačkog pologa i sredstava za povećanje temeljnog kapitala (dokapitalizaciju)
  • doznake u inozemstvo
  • doznake iz inozemstva
  • rješavanje reklamacija
  • arhiviranje i čuvanje dokumentacije s podatcima o platnom prometu

SEPA – OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA PLATNOG PROMETA

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje plaćanja u eurima.
Ulaskom u EU, Hrvatska je postala obvezna usvojiti pravila SEPA-e, što će donijeti promjene u platnom prometu.
SEPA projekt provodi se u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA-u, a navedene promjene odrazit će se na različite skupine sudionika platnog sustava.

Više informacija o projektu SEPA možete pročitati u dokumentu SEPA – OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA PLATNOG PROMETA.KONTAKT PODACI:

Anita Ćurković
Sektor poslova sa stanovništvom
Služba podrške poslovanju
Mali poduzetnici i obrtnici
114. brigade 9, 21000 Split
Telefon: +385 21 54 02 93
Telefax: +385 21 36 84 48
E-mail: [email protected]