Platni promet s inozemstvom

Banka splitsko – dalmatinska omogućuje vam brzo, jednostavno i ekonomično poslovanje s inozemstvom (uz mogućnost ugovaranja povoljnijeg tečaja) – naplate, plaćanja i prijenose s osnove tekućih i kapitalnih poslova u stranim sredstvima plaćanja i u kunama između domaćih i stranih osoba (rezidenata i nerezidenata).

Valute koje Banka koristi u platnom prometu s inozemstvom su: EUR, GBP, USD, CHF.

IBAN je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci određen u skladu s međunarodnim standardima Europske komisije za bankovne standarde ISO 13616. IBAN uveden 1. srpnja 2003. godine sporazumom između država članica EU-a. IBAN je jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije.

Dostavljate li platni nalog elektronički, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papirnatom obliku svaka četiri znaka moraju biti odijeljena jednim praznim poljem.
Hrvatski IBAN sadržava 21 alfanumerički znak, a vaš IBAN u Banci splitsko - dalmatinskoj vidljiv je na izvatku po transakcijskom računu.

Naplate iz inozemstva

Primate li priljeve iz inozemstva dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

  • puni naziv i adresu svoje tvrtke - korisnika naplate
  • IBAN ili broj računa svoje tvrtke
  • BIC (SWIFT adresa) Banke splitsko - dalmatinske je DALMHR22
Podatak o IBAN-u i BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje učinkovitiju obradu naloga i brže odobrenje vašeg računa.
Nakon zaprimljene naplate Banka splitsko – dalmatinska telefaksom, poštom ili putem e-maila dostavlja Obavijest o naplati iz inozemstva.
Odobrenje transakcijskog računa korisnika naplate za međunarodne platne transakcije i nacionalne platne transakcije u drugim valutama na temelju ispravnih naloga za plaćanje Banka provodi isti radni dan, do kraja radnog vremena Banke, odobravajući transakcijski račun korisnika naplate s datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje.
Ako su novčana sredstva odobrena na račun Banke neradnog dana, smatra se da je Banka primila novčana sredstva prvi sljedeći radni dan.
U poslovnicama Banke splitsko - dalmatinske možete preuzeti popunjen obrazac za uputu deviznog priljeva u korist računa otvorenog u Banci.

Plaćanje u inozemstvo

Za plaćanje u inozemstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

  • ispostaviti ispravan nalog za plaćanje
  • osigurati pokriće za izvršenje naloga.
Nalog za plaćanje možete predati:

  • putem Internet bankarstva
  • u svim poslovnicama banke.
Kod popunjavanja Naloga 14 navedite IBAN korisnika i BIC (SWIFT) adresu banke korisnika kako biste izbjegli dodatne troškove inozemnih banaka.

Nalozi za plaćanje u inozemstvo mogu se dostaviti osobno ili putem internet bankarstva.
Ako Klijent doznaku vrši putem kunskog pokrića, obračun troška doznake vrši se u skladu s dnevnim prodajnim tečajem, dok se nudi i mogućnost dogovorenog tečaja koji se ugovara sa Službom riznice.

Svi nalozi za plaćanje izvršavaju se sukladno Terminskom planu Banke.

KONTAKT PODACI:

Jordana Družijanić
Voditelj platnog prometa s inozemstvom
Služba platnog prometa s inozemstvom
114.brigade 9, 21 000 Split
Telefon:+385 21 36 81 24
Telefax:+385 21 65 11 33
e-mail: [email protected]