Računi

Transakcijski račun je multivalutni račun na kojem Banka evidentira obavljeni platni promet i saldo u kunama i drugim valutama, zasebno za svaku valutu.

Otvaranjem transakcijskog računa u Banci splitsko-dalmatinskoj odabirete jednostavno, sigurno i povoljno poslovanje putem Vašeg računa kao i mogućnost korištenja okvirnog kredita po transakcijskom računu koji dozvoljava ulazak u negativan saldo po računu.

Za sve dodatne informacije, molimo obratite se u najbližu poslovnicu Banke ili nazovite besplatan telefon 0800 210 210.

DOKUMENTACIJA:

Obrtnici
Pravne osobe
Račun organizacijskog dijela
Račun za posebne namjene

Zahtjev za otvaranje i vođenje transakcijskog računa
Prijava potpisa – zastupnici
Prijava potpisa – ovlaštene osobe

KONTAKT PODACI:

Anita Ćurković
Sektor poslova sa stanovništvom
Služba podrške poslovanju
Mali poduzetnici i obrtnici
114. brigade 9, 21000 Split
Telefon: +385 21 54 02 93
Telefax: +385 21 36 84 48
E-mail: [email protected]