Pogodnosti za umirovljenike

Tekući račun za umirovljenike

S tekućim računom u Banci splitsko-dalmatinskoj svojom mirovinom možete raspolagati prvog radnog dana u mjesecu.
Tekući račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke, a za ugovaranje tekućeg računa dovoljno je predočiti identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu) te posljednji odrezak mirovine (ili rješenje o mirovini ukoliko ste tek umirovljeni).
Uz BSD tekući račun izdaje se Visa electron kartica, a možete ugovoriti i usluge Internet bankarstva. Svojom VISA Electron karticom tekućeg računa možete kupovati robu i usluge bez naknade na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, podizati gotovinu na BSD bankomatima u bilo koje doba dana, 7 dana u tjednu, te raspolagati novcem u svim poslovnicama Banke.

Prednosti BSD tekućeg računa

 • Isplata mirovina prvog radnog dana u mjesecu (već od 6 sati ujutro
 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini tri mjesečna primanja
 • Odobravanje nenamjenskih kredita za umirovljenike po povoljnijim uvjetima
 • Odobravanje posebnih kredita za podmirivanje obveza u drugoj banci
 • Dostava mjesečnog izvatka tekućeg računa na kućnu adresu bez naknade
 • Kamata 0,35% na kunska sredstva na tekućem računu obračunavaju se i pripisuju mjesečno
 • Brz i jednostavan pristup sredstvima na računu uz debitnu VISA Electron karticu
 • Mogućnost ugovaranja opunomoćenika bez dodatnih naknada
 • Mogućnost ugovaranja trajnog naloga za automatsko plaćanje mjesečnih obveza
 • Plaćanje ostalih računa već od 2,00 kn po uplatnici
   
KREDITI ZA UMIROVLJENIKE

Za svoje klijente umirovljenike, od 10.08.2015. godine, Banka splitsko - dalmatinska, pripremila je posebne uvjete za odobravanje nenamjenskih kredita.

Posebna pogodnost

Za sve one koji još nisu postali klijenti BSD, mogućnost stjecanja statusa klijenta ODMAH, potpisivanjem Suglasnosti za prijenos mirovine i Izjave da će se sredstva po osnovu mirovine uplatiti na BSD tekući račun najkasnije u roku od 60 dana od potpisivanje iste.

Pogodnosti BSD umirovljeničkih kredita
 • Bez jamaca
 • Bez depozita
 • Povoljna kamata
 • Bez naknade
 • Rok otplate 12, 24 i 36 mjeseci 
 • Starosna dob tražitelja kredita do 75 godina života u trenutku otplate kredita
Uvjeti odobravanja kredita

Korisnik kredita može biti fizička osoba s prebivalištem RH, sa stalnom mjesečnom hrvatskom ili inozemnom mirovinom s kojom raspolaže na tekućem računu u Banci splitsko - dalmatinskoj.

Iznos kredita

1.500 do 50.000 HRK

Kamatna stopa

8,00% godišnje, fiksna (EKS 8,33%)

Iznos kredita* 20.000,00 HRK
Redovna kamatna stopa  8,00%
Efektivna kamatna stopa** 8,33%
Rok otplate kredita 24 mjeseca
Mjesečni anuitet*** 904,55 HRK
Kamata za razdoblje otplate 1.709,10 HRK
Interkalarna kamata 56,83 HRK
Naknada za obradu kredita 0,00 HRK
Ukupna iznos za otplatu 21.765,93 HRK
    
* Izračunato uz pretpostavku isplate kredita 18.01.2016. i plaćanja interkalarne kamate do 31.01.2016. godine

Način korištenja kredita

Isplatom na tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci splitsko-dalmatinskoj

Naknada

Bez naknade

Otplata kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Prijevremena konačna ili djelomična otplata kredita moguća je u bilo kojem trenutku otplate kredita, bez plaćanja naknade.

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost ovisi o visini mjesečnih primanja i zatraženom iznosu kredita, te se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja

Izjava o suglasnosti zapljene primanja potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika – za sve sudionike u kreditu
Izjava o suglasnosti zapljene računa (zadužnica) potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika – za sve sudionike u kreditu
Bjanko vlastita i akceptirana mjenica – za sve sudionike u kredite

Banka zadržava pravo zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Za sve dodatne informacije nazovite besplatan info broj 0800 210 210.