Lombardni kredit

Lombardni kredit je nenamjenski gotovinski kredit, a ostvaruje se na temelju položenog depozita koji služi kao osigiranje povrata kredita (depozit kao instrument osiguranja u iznosu od maksimalno 90% depozita). Kamatna stopa veća je za 3 postotna poena od kamatne stope na depozit.

Rok otplate

Maksimalno do 59 mjeseci, mjesec kraće od roka oročenja štednog uloga (garantnog depozita) koji služi za osiguranje vraćanja kredita.

Kamatna stopa


Redovna kamatna stopa:

  • 3 p.p. (tri postotna poena) viša od kamatne stope na štedni,garantni depozit koji služi za osiguranje vraćanja kredita,fiksna

Zatezna kamatna stopa:

  • u visini zakonske zatezne kamatne stope, promjenjiva

Visina kredita

  • 90% iznosa štednog, garantnog uloga, za kunske depozite
  • 90% iznosa štednog, garantnog uloga, za depozite u EUR i CHF(po srednjem tečaju na dan odobrenja kredita)
  • 85% iznosa štednog, garantnog uloga, za depozite u USA (po srednjem tečaju na dan odobrenja kredita)

Naknade

U skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke:

  • 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unaprijed
Više informacija potražite u našim poslovnicama ili se informirajte na besplatni info broj 0800 210 210.