Krediti za umirovljenike

KREDITI ZA UMIROVLJENIKE

Pogodnosti BSD umirovljeničkih kredita
  • Bez jamaca
  • Bez depozita
  • Povoljna kamata i naknada
  • Rok otplate do 10 godina
  • Starosna dob tražitelja kredita do 75 godina života u trenutku otplate kredita
Uvjeti odobravanja kredita

Korisnik kredita
može biti fizička osoba s prebivalištem RH, sa stalnom mjesečnom hrvatskom  mirovinom s kojom raspolaže na tekućem računu u Banci splitsko - dalmatinskoj.

Iznos kredita

3.000,00 - 150.000,00 HRK uz valutnu klauzulu u EUR

Kamatna stopa

8,50% godišnje, fiksna (EKS 9,17%)

Iznos kredita* 10.000,00 €
Redovna kamatna stopa 8,50%
Efektivna kamatna stopa** 9,17%
Rok otplate kredita 120 mjeseci
Mjesečni anuitet*** 123,98 € 
Kamata za razdoblje otplate 4.878,67 € 
Interkalarna kamata 30,19 €  
Naknada za obradu kredita  130,00 € 
Ukupna iznos za otplatu 15.038,86 € 
*Isplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate
** Izračunato uz pretpostavku isplate kredita 18.01.2016. i plaćanja interkalarne kamate 31.01.2016. godine, te plaćanje naknade od 1,3% od iznosa glavnice kredita
*** Otplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća obveze

Način korištenja kredita

Isplatom na tekući račun korisnika kredita otvoren u Banci splitsko-dalmatinskoj

Naknada

1,3 % od iznosa odobrenog kredita i može se platiti iz kredita

Otplata kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB za EUR, važećem na dan dospijeća anuiteta.

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost ovisi o visini mjesečnih primanja i zatraženom iznosu kredita, te se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja
  • Izjava o suglasnosti zapljene primanja potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika – za sve sudionike u kreditu
  • Izjava o suglasnosti zapljene računa (zadužnica) potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika – za sve sudionike u kreditu
  • Bjanko vlastita i akceptirana mjenica – za sve sudionike u kredite
Za kredite preko 75.000,00 kn – jedan kreditno sposoban jamac ili hipoteka na nekretnini.

Banka zadržava pravo zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Više informacija potražite u našim poslovnicama ili se informirajte na besplatni info broj 0800 210 210.

DOKUMENT ZA PRINT:
INFORMATIVNI LETAK - KREDITI ZA UMIROVLJENIKE vrijedi od 18.01.2016.