Mini kunski krediti za umirovljenike

MINI KUNSKI KREDITI ZA UMIROVLJENIKE


Uvjet odobravanja kredita

Korisnik kredita
može biti fizička osoba s prebivalištem u RH, sa  stalnom mjesečnom hrvatskom mirovinom s kojom raspolaže na tekućem računu u Banci splitsko - dalmatinskoj. 

Starosna dob tražitelja kredita do 75 godina života u trenutku otplate kredita

Iznos kredita

Minimalni iznos je 1.500,00 HRK , a maksimalni iznos je 50.000,00 HRK.

Rok otplate

Kredit se može odobriti i ugovoriti na rokove od 12, 24 i 36 mjeseci.

Naknada

Naknada za obradu kredita se ne naplaćuje.

Kamatna stopa

8,00% godišnje, fiksna


Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost ovisi o visini mjesečnih primanja i zatraženom iznosu kredita, te se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.


Otplata kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, u kunama. Anuiteti dospijevaju svakog zadnjeg dana u mjesecu.
Obavezna je otplata putem administrativne zabrane na mirovinu.

Instrumenti osiguranja

o Izjava o suglasnosti o zapljeni plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja potvrđena kod javnog bilježnika;
o Izjava o suglasnosti o zapljeni računa (Zadužnica), potvrđena kod javnog bilježnika;
o Bjanko vlastita i akceptirana mjenica i mjenično očitovanje;

Dodatni instrumenti osiguranja su:
o Solidarni dužnik (sudužnik, jamac)

INFORMATIVNI LETAK