Platni promet

Banka splitsko-dalmatinska najbolji je izbor ukoliko želite brzo i jednostavno obaviti gotovinskiili bezgotovinski platni promet. Naši djelatnici očekuju Vas u poslovnicama u Splitu, Zadru, Šibeniku, Makarskoj, Zagrebu, Trogiru i Hvaru kako bi za Vas izvršili gotovinske uplate ili isplate, a na raspolaganju Vam je i niz instrumenata za bezgotovinski platni promet. Posebno naglašavamo prednosti usluge internet bankarstva Banke splitsko-dalmatinske kao i uslugu trajnog naloga, kojom Vaša plaćanja postaju još jednostavnija.


Gotovinski platni promet


Uplate i isplate gotovine klijenti mogu obaviti u svim poslovnicama Banke tijekom radnog vremena. Isplate gotovine se mogu vršiti i na bankomatskoj mreži Banke od 0 do 24 sata.

Bezgotovinski platni promet


Bezgotovinski platni promet građani mogu obavljati putem:

 • uplatnica u svim poslovnicama Banke
 • internet bankarstva.

Plaćanje putem internet bankarstva omogućava sigurno plaćanje 24 sata dnevno, bez potrebe za dolaskom u poslovnicu, te uz znatno niže naknade od onih na šalterima banke.

Banka Vam, u okviru obavljanja platnog prometa, pruža slijedeće usluge:

 • otvaranje i vođenje računa
 • obradu podataka iz naloga za plaćanje i knjiženje platnih transakcija na računima
 • obavljanje uplata i isplata gotovog novca
 • slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja
 • izvještavanje o promjenama i stanju na računu
 • uplatu osnivačkog pologa i sredstava za povećanje temeljnog kapitala (dokapitalizaciju)
 • doznake u inozemstvo
 • doznake iz inozemstva
 • rješavanje reklamacija
 • arhiviranje i čuvanje dokumentacije s podacima o platnom prometu


SEPA – OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA PLATNOG PROMETA

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje plaćanja u eurima.
Ulaskom u EU, Hrvatska je postala obvezna usvojiti pravila SEPA-e, što će donijeti promjene u platnom prometu.
SEPA projekt provodi se u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA-u, a navedene promjene odrazit će se na različite skupine sudionika platnog sustava.

Više informacija o projektu SEPA možete pročitati u dokumentu SEPA – OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA PLATNOG PROMETA.


KONTAKT PODACI:

Mario Vlaić
Voditelj domaćeg platnog prometa
Sektor investicijskog bankarstva, platnog prometa i podrške poslovanju
114. brigade br. 9, 21 000 Split , HR
Tel: +385 21 65 11 35
Fax: +385 21 367 249
e-mail: [email protected]