Računi

U korak s trendovima, Banka splitsko-dalmatinska d.d. osigurala je moderne, multivalutne račune koji će zadovoljiti sve Vaše financijske potrebe.

Možete odabrati:

  • Multivalutni tekući račun
  • Mulitivalutni žiro račun
  • Račun za posebne namjene
Atraktivne kamatne stope po viđenju za sve račune i to:

na sredstva u valuti HRK ................................................................ 0,35%
na sredstva u valuti EUR ................................................................ 0,20%
na sredstva u valutama AUD, CAD, NOK, SEK, CHF, GBP i USD ... 0,05%


Depoziti u Banci splitsko-dalmatinskoj osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u iznosu uključivo do 100.000 eura. Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim poslovnicama Banke splitsko-dalmatinske, te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju Banaka.


Dođite i otvorite račun prema Vašim potrebama te se uvjerite u prednosti poslovanja i sve pogodnosti koje Vam nudi!

Za dodatne informacije obratite nam se u jednoj od poslovnica ili na besplatni info telefon 0800 210 210.