Tekući račun (multivalutni)

Tekući račun je transakcijski multivalutni račun koji omogućuje obavljanje platnih transakcija, odnosno cjelokupnog platnog prometa u zemlji i s inozemstvom.
Namijenjen je domaćim i stranim fizičkim osobama bez obzira imaju li redovit mjesečni priljev po računu ili ne.


Tekući račun mogu otvoriti i maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom i to:

  • Na zahtjev Zakonskog zastupnika za maloljetnu osobu bez poslovne sposobnosti
  • Na zahtjev maloljetne osobe uz preuzimanje dokumetna o dokazu poslovne sposobnosti (ugovor o djelu, rješenje suda o dodjeli poslovne sposobnosti i sl.)
  • Na zahtjev Skrbnika osobi pod skrbništvom uz preuzimanje isprava koje dokazuju skrbništvo (Pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb).
Potrebna dokumentacija za otvaranje tekućeg računa:

  • Identifikacijski dokument
  • OIB
Prednosti korištenja BSD tekućeg računa:

Visa electron kartica

Uz tekući račun izdaje se debitna kartica koja omogućuje rapolaganje sredstvima na tekućem računu 24 sata dnevno na bankomatima i EFT POS uređajima u zemlji i inozemstvu.

Internet bankarstvo
Nudimo vam najpovoljnije naknade za plaćanja u zemlji i inozemstvu.

Trajni nalog
Moguće je ugovoriti trajni nalog za sva plaćanja neovisno o valuti, pri čemu je klijent ograničen jedino iznosom raspoloživih sredstava na računu.

Ugovaranje trajnog naloga je bez naknade.
Provođenje trajnih naloga unutar Banke bez naknade.
Minimalna naknada za naloge Van banke, već od 2,00 po nalogu.

Dopušteno prekoračenje:

  • Mogućnos odobravanja na Vaš zahtjev, već nakon prve uplate redovitog priljeva na tekući račun.
  • Do visine tri redovita mjesečna priliva.
  • Odobrenje dopuštenog prekoračenja bez naknade.
  • Godišnja kamatna stopa za korištenje dopuštenog prekoračenja iznosi 10,05% godišnje.
Na zahtjev klijenta, Banka će klijentu uručiti nacrt ugovora o tekućem računu.
Za sve informacije obratite nam se u jednoj od poslovnica ili na besplatan info telefon 0800 210 210.