Sefovi

Korisnik sefa može biti:

  • Punoljetna fizička osoba - građanin RH
  • Pravne osobe
Sefovi se nalaze u odvojenom trezorskom prostoru Banke s ugrađenom protuprovalnom zaštitom.
Svaki sef ima dva različita ključa. Pristup sefovima ima Korisnik ili po njemu opunomoćena osoba i djelatnik Banke koji ima drugi ključ sefa. Ključeve sefa drži Korisnik sefa i Banka tako da se sef može otvoriti i zatvoriti samo zajednički.
U sef se mogu pohraniti dragocjenosti kao što su nakit, numizmatičke i filatelističke zbirke, rezervni ključevi, štedne knjižice, dokumenti, dionice, ostali vrijednosni papiri i slično.


Vijeme uporabe

Vrijeme na koje se sef daje na uporabu ne može biti kraće od 12 mjeseci.


Bankovna tajna 

Podaci o poslovanju sa sefovima poslovna su tajna Banke što Korisniku garantira tajnost i diskreciju u korištenja sefa. 

Naknade 

Naknada za korištenje sefa se plaća unaprijed za cijelo ugovoreno razdoblje. Više o naknadama pogledajte u rubrici Kamatne stope i naknade.

KONTAKT PODACI:

Poslovnica Ravne njive
114. brigade 9, 21000 Split
Telefon: +385 21 54 02 83
Telefax: +385 21 36 84 48 
E-mail: [email protected]