A'vista štednja

A'vista štednja ili štednja po viđenju namjenjena svima onima koji žele štedjeti, a istovremeno uvijek imati na raspolaganju svoj novac.

Kamatne stope na štedne uloge po viđenju:

Od 01.08.2015. godine, BSD vam omogućava a'vista štednju uz atraktivne kamatne prinose. Na raspolaganju su vam štedni ulozi po viđenju:

  • u valuti HRK........................................... uz kamatnu stopu od 0,35%
  • u valuti EUR........................................... uz kamatnu stopu do 0,20%
  • u valuti AUD, CAD, NOK, SEK, CHF, GBP i USD uz kamatnu stopu od 0,05%
Kamatne stope su promjenjive i izražene su na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj.

Prednosti štednog uloga po viđenju

  • Raspoloživost sredstava
  • Mogućnost odabira valute
  • Sigurnost štednog uloga
  • Kamatni prinos – kamate se obračunavaju mjesečno, te pridodaju glavnici Vašeg štednog uloga
Na Vaš zahtjev, Banka će Vam osigurati nacrt ugovora o odabranom modelu štednje.
Posjetite nas u jednoj od naših Poslovnica ili potražite dodatne informacije na besplatnom broju telefona 0800 210 210.