Upravljanje portfeljem

Ukoliko ste nezadovoljni kamatom koju imate za oročenu štednju i raspolažete sa značajnijim imovinskim sredstvima preporučujemo da ugovorite sastanak s našim investicijskim savjetnikom, koji će vas upoznati s našom uslugom upravljanja portfeljem.

Investicijska usluga upravljanje portfeljem namijenjena je Klijentima koji u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u financijske instrumente radi ostvarivanja mogućeg dodatnog prinosa.

Investiranje sredstava naših klijenata zahtjevan je i vrlo odgovoran zadatak,a pri ulaganju koristimo dugogodišnje iskustvo, stručnost i uspješnost u trgovanju za vlastiti račun Banke. Ono počiva na načelima sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i diverzifikacije rizika.

Upravljanje portfeljem za nas je daleko više od upravljanja portfeljem vrijednosnih papira i temelji se na obostranom povjerenju i posvećenosti postizanju Vaših ciljeva na dulji vremenski rok te pruža učinkovito investicijsko rješenje skrojeno samo za Vas.

Upravljanje portfeljem za nas predstavlja dinamičan proces izgradnje dugoročnog i osobnog odnosa sa svakim klijentom s kojim nas veže zajednička želja i strast da ostvarimo dodatni prinos usklađen s osobnom i poslovnom situacijom, životnom dobi, ciljevima, vremenskim horizontom ulaganja i spremnošću na prihvaćanje rizika.

Odnos s klijentima temeljimo na individualnom pristupu, diskreciji i dugotrajnom partnerskom odnosu.

Upravljanje portfeljem je u svakom trenutku skrojeno na način da udovoljava Vašim osobnim potrebama te da Vam osigura financijsku sigurnost u budućnosti.

Postupak sklapanja ugovora

Usluga upravljanja portfeljem regulira se posebnom ugovornom dokumentacijom: Ugovorom o upravljanju portfeljem, Politikom izvršavanja naloga, Općim uvjetima te Odlukom o naknadama za usluge Banke.Prije zaključenja Ugovora o upravljanju portfeljem te obvezne procjene primjerenosti, Banka i Klijent zajednički dogovaraju i definiraju strategiju ulaganja na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente. Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganja te redovito izvještava Klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa Klijenta.

Kontakt

Možete nas kontaktirati telefonom na sljedeće brojeve:

0800 210 210

+385 21 368 129


ili osobno u našem uredu: BSD – Služba brokerskih poslova,Boktulijin put bb, 21 000 Split

KONTAKT PODACI:

Igor Ujević
Izvršni direktor
Sektor investicijskog bankarstva
Boktuljin put b.b., Split
Telefon: +385 21 36 81 26
Telefaks: +385 21 36 72 49
E-mail: [email protected]