Brokerske usluge

Ukoliko do sada niste posjedovali vrijednosni papir, preporučamo ugovaranje sastanka s našim brokerima, kako biste se upoznali s rizicima povezanim uz ulaganje na tržište kapitala.

Naši brokeri će Vas informirati o stanju tržišta, načinu zadavanja naloga i praćenju tržišta, te odgovoriti na sve Vaše upite, a korištenjem naših usluga omogućavamo Vam jednostavno trgovanje na Zagrebačkoj burzi, s obzirom da smo član Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD)

Služba brokerskih poslova obavlja sve poslove s vrijednosnim papirima:
 • kupnju i prodaju vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca
 • kupnju i prodaju vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca na osnovi odobrenih  margin kredita
 • investicijsko savjetovanje
 • upravljanje portfeljem
Odlučite li sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, svi klijenti trebaju potpisati Ugovor o korištenju usluga zaprimanja i prijenosa i/ili izvršavanju naloga za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata te ispuniti Upitnik za razvrstavanje klijenata (obrazac Banke). Ukoliko ste zainteresirani za margin kredit, slobodno nas kontaktirajte.

Za kupnju i prodaju vrijednosnih papira, potrebna nam je i preslika osobne iskaznice, potvrde o OIB-u te kartice kunskog računa.

(Napomena: preslike navedene dokumentacije možete izraditi i kod nas u Službi brokerskih poslova)

Kupnja vrijednosnih papira

Naši brokeri će bez naknade za Vas otvoriti račun vrijednosnih papira u SKDD-u, temeljem navedene dokumentacije i to u najkraćem mogućem vremenu. Ukoliko već posjedujete takav račun, potrebno nas je samo obavijestiti o broju istog, obzirom da će se na taj račun knjižiti kupljeni vrijednosni papiri.

Uplata pokrića za kupnju

Prije realizacije kupnje vrijednosnica, potrebno je na poseban žiroračun broj: HR4041090061332000013 (Model: 02 Poziv na broj: OIB) doznačiti iznos potreban za kupnju vrijednosnica, uvećan za transakcijske troškove (brokerska naknada).

Ovaj račun namijenjen je za držanje novčanih sredstava klijenata u svrhu trgovanja na burzama. Ta se sredstva, sukladno Zakonu o tržištu kapitala, nalaze izvan bilance društva, stoga ih Banka ne može koristiti za vlastite potrebe, nego isključivo za trgovanje po nalozima klijenta (uplata pokrića za kupnju je bez naknade u poslovnicama Banke splitsko-dalmatinske d.d.). Banka splitsko-dalmatinska d.d. član je Fonda za zaštitu ulagatelja koji osigurava tražbine koje Banka klijentima nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti klijentu, u slučajevima koji su navedeni u Sustavu zaštite ulagatelja do iznosa od 150.000,00 kn.

Prodaja vrijednosnih papira

Prije samog zadavanja naloga, potrebno je količinu vrijednosnih papira za prodaju registrirati s Bankom kao sudionikom u SKDD-u. Za registraciju vrijednosnih papira potrebno nam je navesti Vaše osnovne podatke, koji vrijednosni papir i u kojoj količini želite registrirati (npr. ADRIS, povlaštena dionica, 50 dionica)

Broj zahtjeva za registraciju možete zatražiti putem BSD E-Trade-a, e-maila (vraćamo natrag na adresu pošiljatelja), telefonom (potrebno nas je ponovno nazvati i preuzeti broj zahtjeva) ili osobno u našim uredima.

Nakon što ste zaprimili broj zahtjeva, potrebno je nazvati govorni automat SKDD-a 01/ 4607 300 ili 01/ 4607 444 i potvrditi zahtjev za registraciju dionica.

Postupak registracije
 • Nazvati 01/4607-300 ili 01/4607-444
 • Nakon javljanja govornog automata birati 1 te ponovno 1
 • Unesite Vašu oznaku investitora (broj računa u SKDD) i pritisnite #
 • Unesite Vaš PIN i pritisnite #
 • Unesite broj zahtjeva koji ste dobili od brokera i pritisnite #
VAŽNO: za registraciju vrijednosnih papira neophodan je PIN, tajni broj koji Vam je SKDD poslao uz Obavijest o otvaranju računa u SKDD-u. Ukoliko ne posjedujete PIN, obavezno im se obratite (poštom poslani i potpisani zahtjev za izdavanjem novog PIN broja uz kopiju osobne iskaznice, ili osobno na adresi: Heinzelova 62a).

Zadavanje naloga za kupnju/ prodaju

Prije samog zadavanja naloga za kupnju ili prodaju, brokeri će Vam pomoći pri određivanju uvjeta naloga informirajući Vas o svim bitnim činjenicama vezanim uz vrijednosne papire, trenutačne ponude i cijene te obavljene transakcije.

Konačnu odluku o uvjetima naloga donosite Vi kao nalogodavac.

Brokeru zadajte nalog na način da mu navedete podatak o:
 • vrijednosnici koju ste odlučiti kupiti ili prodati
 • količini koju želite kupiti ili prodati
 • cijeni po kojoj želite kupiti ili prodati
 • dodatnim uvjetima kupnje ili prodaje
Zadavanje naloga brokeru podrazumijeva da je klijent upoznat sa i da prihvaća Opće uvjete o poslovanju s financijskim instrumentima te Politiku izvršavanja naloga društva Banka splitsko-dalmatinske d.d.

Nalog se smatra prihvaćenim od brokera od trenutka kada ga on zaprimi i unese u knjigu
naloga, pod uvjetom da sadrži elemente potrebne za trgovanje.

Po izvršenom nalogu, na Vašu kućnu ili e-mail adresu (ovisno o dogovoru) dostavljamo Vam obračun o obavljenoj transakciji. Prijeboj i namira za vrijednosne papire registrirane kod SKDD obavit će se treći radni dan od dana transakcije kada će se vrijednosni papiri isporučiti s Vašeg računa investitora, a sredstva možete ostaviti na brokerskom žiroračunu za buduću kupovinu vrijednosnica ili brokeru zadati instrukciju za isplatu na Vaš tekući račun.

Provizija za davanje naloga za kupnju / prodaju vrijednosnih papira osobno ili telefonom iznosi 0,35% uz minimalan iznos od 30 kuna, a ukoliko koristite platformu BSD e –trader provizija iznosi 0,24 % po transakciji (bez minimalne naknade) i omogućava Vam praćenje kretanja tržišta kapitala u relanom vremenu.*

Kako zadati naloge za kupnju ili prodaju:
 • telefonom na broj: +385 21 368 129
 • putem interneta ukoliko ste korisnik BSD e-tradera,
 • osobno u našem uredu: BSD- Sektor riznice i investicijskog bankarstva, Služba brokerskih poslova, Boktuljin put, 21000 Split (radno vrijeme od pon-pet 8,30-16,30)
*Korištenje podataka iz BSD e-tradera namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali ni Burza ni Banka splitsko-dalmatinska d.d. ne odgovaraju za njihovu točnost.

KONTAKT PODACI:

Igor Ujević
Izvršni direktor
Sektor investicijskog bankarstva
Služba skrbništva
Boktuljin put b.b., Split
Telefon: +385 21 36 81 26
Telefaks: +385 21 36 72 49
E-mail: [email protected]

Darko Duspara
Referent u službi pozadinskih poslova
Sektor investicijskog bankarstva
Služba skrbništva
Boktuljin put b.b., Split
Telefon: +385 21 36 81 26
Telefaks: +385 21 36 72 49
E-mail: [email protected]


DOKUMENTACIJA:
Sustav zaštite ulagatelja
Politika izvršavanja naloga
Obrazac za reklamacije i pritužbe
Opći uvjeti u poslovanju s financijskim instrumentima