Reklamacije i pritužbe

Poštovani klijenti,
U nastavku možete pronaći Obrazac za reklamacije i Pravilnik o reklamacijama koji se provodi u Banci splitsko – dalmatinskoj.

DOKUMENTACIJA:
Obrazac za reklamacije i pritužbe
Pravilnik o reklamacijama u primjeni od 20.06.2013.