OBAVIJEST DUŽNICIMA BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d.

Obavještavaju se svi dužnici da su i dalje u obvezi podmirivati dospjele obveze prema kreditnoj instituciji. Sukladno ugovorima dužnici svoje dospjele obveze podmiruju na novi poslovni račun Banke splitsko-dalmatinske d.d. otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. broj: HR6523900011100959080.

Molimo dužnike da prilikom uplata koriste model „HR14“ i u poziv na broj primatelja unesu broj partije kredita.

Za upite ili pojašnjenja nazovite nas na broj telefona 0800 210 210, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.