OBAVIJEST KLIJENTIMA BANKE SPLITSKO – DALMATINSKE d.d.

Dana 24. svibnja 2016. Hrvatska narodna banka donijela je Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d., Split, 114. brigade 9. Danom donošenja navedene Odluke sve poslovnice i distribucijski kanali (internet bankarstvo i kartično poslovanje) Banke splitsko-dalmatinske d.d. prestale su s redovitim radom.

Iznos do maksimalno 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti koji je deponent imao u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. osiguran je kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija). Osigurani iznos određuje se na temelju ukupnih sredstava po svim računima koje je deponent imao u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. na dan 25.5.2016., uključujući i kamatu, umanjenih za sva potraživanja prema deponentu, dospjela na dan 25.5.2016. Poziv o detaljnim uputama o načinu i rokovima isplate pojedinačnih osiguranih depozita Agencija će svim deponentima Banke uputiti putem mrežne stranice Agencije (www.dab.hr) te objavom u Večernjem listu i Jutarnjem listu.

U cilju neometanog primitka mirovine za mjesec svibanj, obavještavaju se umirovljenici koji primaju mirovinu u Banci splitsko – dalmatinskoj d.d. da otvore tekući račun u drugoj banci i o tome obavijeste Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

U cilju neometanog primitka plaće za mjesec svibanj, obavještavaju se klijenti koji primaju plaću u Banci splitsko – dalmatinskoj d.d. da odmah otvore tekući račun u drugoj banci i o tome obavijeste svog poslodavca.

Obavještavaju se svi dužnici da su i dalje u obvezi podmirivati dospjele obveze prema Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. Dužnici svoje dospjele obveze, sukladno ugovoru i otplatnom planu, podmiruju na novi poslovni račun Banke splitsko-dalmatinske d.d. otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. broj: HR65 2390001 1100959080. U nastavku dopisa nalazi se popis poslovnica Hrvatske poštanske banke d.d. gdje se mogu izvršiti uplate po dospjelim anuitetima. Molimo dužnike da prilikom uplata koriste model „HR14“ i u poziv na broj primatelja unesu broj partije kredita. Za sve anuitete dospjele na 31.5.2016. neće se obračunavati zatezna kamata do 10.6.2016.

Ukoliko imate ugovoreno plaćanje dospjelih obveza po kreditima putem administrativne zabrane obavijestite poslodavca o broju novog računa Banke splitsko-dalmatinske d.d. otvorenom u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Ukoliko ste klijent druge banke, a vraćate kredit odobren u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. putem trajnog naloga, potrebno je iznova ugovoriti trajni nalog za plaćanja na gore navedeni novi poslovni račun Banke splitsko-dalmatinske d.d.

Klijenti koji su imali sklopljen ugovor o trajnom nalogu s Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. obavještavaju se kako se trajni nalozi ne izvršavaju od 24.5.2016. Klijenti se upućuju da svoje obveze (npr. plaćanje rate kredita) izvrše na drugi način ili nakon otvaranja računa u drugoj banci iznova ugovore trajni nalog.

S obzirom da su od 24.5.2016. računi blokirani te je prekinuta funkcionalnost internet bankarstva i kartičnog poslovanja, klijentima će se obračunati samo razmjerni dio mjesečnih naknada vezanih uz te usluge.

Za sve daljnje informacije predlažemo svim klijentima da redovito prate nove obavijesti na informativnim stranicama Banke splitsko-dalmatinske d.d. na www.bsd.hr.
Za upite ili pojašnjenja nazovite nas na broj telefona 0800-210-210, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.Popis poslovnica Hrvatske poštanske banke d.d. dostupan je na:
https://www.hpb.hr/hpb-mreza/poslovnice