Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je uputila poziv deponentima Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split na podnošenje zahtjeva za isplatu osiguranih depozita

 Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je uputila poziv deponentima Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split na podnošenje zahtjeva za isplatu osiguranih depozita

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je pozvala deponente Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split koji imaju pravo na obeštećenje da, počevši od dana 10. lipnja 2016. godine, podnesu Zahtjev za isplatu obeštećenja u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb. Isplata obeštećenja provodit će se u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

Pravo na isplatu osiguranih depozita – obeštećenja imaju svi deponenti (rezidenti/nerezidenti) Banke splitsko dalmatinske d.d., osim onih čiji se depoziti, sukladno Zakonu, ne smatraju prihvatljivima.

ZAHTJEV ZA ISPLATU OBEŠTEĆENJA
Deponent-vjerovnik Banke splitsko dalmatinske d.d., će preuzeti popunjeni Zahtjev u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.
Zahtjev je popunjen podacima koje je Agencija preuzela od Banke splitsko dalmatinske d.d, a sadržava podatke o deponentu, iznosima svih depozita preračunatima u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 25. svibnja 2016. godine, iznosima dospjelih obveza deponenta prema Banci splitsko dalmatinskoj d.d. na isti dan te obračunatom iznosu obeštećenja.

Ukoliko je deponent suglasan s podacima navedenim u Zahtjevu, isti treba potpisati pred djelatnikom Hrvatske poštanske banke d.d. i podnijeti na naplatu uz predočenje izvornih dokumenata o depozitima. Izvornim dokumentima smatraju se: štedne knjižice, ugovori o oročenju i kartice računa.

Poziv deponentima na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja
Zahtjev za isplatu obeštećenja
Prigovor na obračun obeštećenja
Posebna punomoć za pravne osobe
Posebna punomoć za fizičke osobe