Obavijest dužnicima Banke splitsko-dalmatinske d.d. u stečaju

Dana, 01. srpnja 2016. godine u 14,00 sati Trgovački sud u Splitu, po sudcu Jozi Ćaleti, donio je odluku o otvaranju stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d, 114. brigade 9, 21000 Split.

Obavještavaju se svi dužnici da su i dalje u obvezi podmirivati dospjele obveze prema kreditnoj instituciji. Dužnici svoje dospjele obveze podmiruju na novi poslovni račun Banke splitsko-dalmatinske d.d. u stečaju otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.broj:

HR5623900011100962831.

Molimo dužnike da prilikom uplata koriste model „HR14“ i u poziv na broj primatelja unesu broj partije kredita.

Za upite ili pojašnjenja nazovite nas na broj telefona 0800-210-210, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.