Glavna skupština

Ovdje možete pronaći podatke vezane za održavanje Glavnih skupština.


Glavna skupština održati će se 19. veljače 2016. godine s poĉetkom u 11,00
sati u prostorijama Banke na adresi Split, 114. brigade broj 9.

Poziv na glavnu skupštinu

Obrazac punomoći

Upute dioničarima glede punomoći