Predmet poslovanja

 • primanje novčanih depozita
 • odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun
 • izdavanje garancija ili drugih jamstava
 • obavljanje platnog prometa u zemlji
 • iznajmljivanje sefova
 • factoring
 • kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting)
 • trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:
 1. instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima
 2. stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
 • izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja
 • platne usluge u skladu s posebnim zakonima
 • investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 1. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 2. izvršavanje naloga za račun klijenta
 3. trgovanje za vlastiti račun
 4. upravljanje portfeljem
 5. investicijsko savjetovanje
 6. pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
 7. davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 8. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima
 9. usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 10. investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.