Uvjeti poslovanja

Cijenjeni klijenti,

na ovoj stranici možete pronaći trenutno važeće Uvjete poslovanja, Naknade i kamatne stope.
Ukoliko želite preslik nekog od dokumenta, isti možete zatražiti od naših djelatnika u poslovnicama. Ova usluga se ne naplaćuje.

Za građane:

Odluka o naknadama za građane vrijedi od 15.10.2015

Dodatak odluke o naknadama za potrošače i pravne subjekte

Odluka o kreditima za umirovljenike vrijedi od 18.01.2016
Odluka o mini kunskim kreditima za umirovljenike od 10.08.2015 
Odluka o kreditima uz fiksnu kamatnu stopu vrijedi od 18.01.2016

Opći uvjeti izdavanja i korištenja Visa Electron kartice za građane u primjeni od 15.06.2013.
Opći uvjeti po depozitnom poslovanju s potrošačima u primjeni od 15.06.2013.
Opći uvjeti po kreditnom poslovanju s potrošačima u primjeni od 01.01.2014.
Opći uvjeti poslovanja po dječjoj štednji u primjeni od 15.10.2011.
Opći uvjeti za obavljanje platnih usluga-potrošači u primjeni od 01.01.2011.
Opći uvjeti poslovanja i korištenja BSD internet bankarstva za građane u primjeni od 30.07.2015.
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima potrošača u primjeni od 01.07.2013.

Za pravne subjekte:

Odluka o naknadama za usluge vrijedi od 11.04.2015
Dodatak odluke o naknadama za potrošače i pravne subjekte

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MCBD kartice za poslovne subjekte u primjeni od 15.12.2012.
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte u primjeni od 01.07.2013.
Opći uvjeti korištenje usluge BSD internet bankarstva za poslovne subjekte u primjeni od 30.07.2015.
Opći uvjeti poslovanja-kreditno poslovanje pravnih osoba u primjeni od 01.01.2011.
Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije u primjeni od 01.01.2011.
Opći uvjeti u poslovanju s financijskim instrumentima u primjeni od 01.01.2011.
Opći uvjeti u obavljanju poslova skrbništva u primjeni od 01.01.2011.
Opći uvjeti za poslovanje sa sefovima u primjeni od 16.03.2009
Opći uvjeti poslovanja u primjeni od 01.01.2011.

Odluka o vremenu primitka i izvršenja naloga za plaćanje- terminski plan u primjeni od 21.05.2014

Odluka o kamatama u primjeni od 01.01.2016

IP Indeks promjene referentne kamatne stope na depozite

Odluka o naknadama za usluge-međubankarsko poslovanje

Metodologija utvrđivanja promjena kamata i naknada u depozitno-kreditnom poslovanju s potrošačima