Arhiva


Na ovoj stranici nudimo pregled nevažećih Uvjeta poslovanja i Tarifa naknada.

Opći uvjeti korištenje usluge BSD internet bankarstva za građane do 30.07.2015
Opći uvjeti korištenje usluge BSD internet bankarstva za pravne subjekte do 30.07.2015.
Opći uvjeti po kreditnom poslovanju s potrošačima do 01.01.2014.
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte do 01.07.2013
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za potrošače do 01.07.2013.
Opći uvjeti po depozitnom poslovanju s potrošačima do 15.06.2013.
Opći uvjeti za korištenje Visa Electron kartice za građane do 15.06.2013.
Opći uvjeti poslovanja-kreditno poslovanje s potrošačima_do 09.01.2013
Opci uvjeti izdavanja i korištenja MCBD kartice za poslovne subjekte_do 21.12.2012
Opći uvjeti poslovanja i korištenje platnih kartica za građane_do 21.12.2012
Opći uvjeti poslovanja-kreditno poslovanje s građanima_do 28.11.2011
Opći uvjeti poslovanja i korištenje platnih kartica za građane_do 14.10.2011
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte do 01.04.2011.
Pravilnik o platnom prometu do 01.01.2011.
Pravilnik o otvaranju i vođenju računa do 17.04.2009.

Odluka o kreditima za umirovljenike do 18.01.2016
Odluka o kreditima za potrošaće do 18.01.2016
Odluka o kamatama do 31.12.2015
Odluka o kamatama do 31.12.2015
Odluka o kreditima za umirovljenike do 10.08.2015
Odluka o kreditima za potrošaće do 10.08.2015
Odluka o kamatama do 01.08.2015
Odluka o kunskim kreditima za umirovljenike do 30.06.2015
Dodatak odluke o kreditima za umirovljenike do 30.04.2014
Odluka o kamatama do 01.03.2015.
Odluka o kamatama do 31.12.2013.
Odluka o kamatama do 01.11.2013.
Odluka o kamatama do 01.10.2013.
Odluka o kamatama do 15.06.2013.
Odluka o kamatama do 01.04.2013.
Odluka o kamatama_do 09.01.2013.
Odluka o kamatama do 01.07.2014.
Odluka o kamatama do 01.09.2014
Dodatak odluke o kamatama do 01.09.2014
Odluka o kamatama u primjeni do 01.04.2015
Odluka o kamatama u primjeni do 01.07.2015

Odluka o naknadama za usluge - potrošači do 15.10.2015
Odluka o naknadama za usluge - potrošači do 27.05.2015.
Odluka o naknadama za usluge - pravni subjekti do 11.04.2015
Odluka o naknadama za usluge - potrošači do 22.12.2014.
Odluka o naknadama za usluge - pravni subjekti do 05.11.2014
Odluka o naknadama za usluge - pravni subjekti do 01.06.2014.
Odluka o naknadama za usluge - potrošači do 01.08.2013.
Odluka o naknadama za usluge - pravni subjekti do 01.08.2013.
Odluka o naknadama za usluge do 01.06.2013.
Odluka o naknadama za usluge u međubankarskom poslovanju do 01.06.2013.
Odluka o naknadama za usluge_do 01.01.2013.
Odluka o naknadama za usluge do 20.07.2011.
Odluka o naknadama za usluge do 01.06.2011.

Odluka o vremenu primitka i izvršenja naloga za plaćanje - terminski plan do 01.07.2013. 
Odluka o vremenu primitka i izvršenja naloga za plaćanje - terminski plan do 21.05.2014

Metodologija utvrđivanja promjena kamata i naknada u dep-kred. poslovanju s potrošačima_do 09.02.2015.
Metodologija utvrđivanja promjena kamata i naknada u dep-kred. poslovanju s potrošačima do 31.12.2013.
Metodologija utvrđivanja promjena kamata i naknada u dep-kred. poslovanju s potrošačima do 01.11.2013.
Metodologija utvrđivanja promjena kamata i naknada u dep-kred. poslovanju s potrošačima_do 24.12.2012.

Odluka o potrebi češćeg javnog objavljivanja informacija